Menu Close

Vinculació

“ARRELS PRIMARENQUES DE VINCLE I RECOLÇAMENT

fotos-chistosas-fotos-curiosas-divertidas-1p-1

 

De les empremtes primarenques al nostre Ser Esencial

Va ser el psicòleg John Bowlby (1907-1990) que en el seu treball a institucions amb nens privats de la figura materna el va conduïr a formular la Teoría del aferrament. Però fou Harry Harlow (1905-1980) amb el seus experiments amb micos i el seu descobriment de la necesitad universal de contacte qui la va encaminar de manera decisiva en la construcció de la Teoría del Aferrament.

L’esser humà, al igual que altres primats, necessita madurar en un vincle interpersonal consistent i que respongui en sintonia a les seves necessitats. Com diu Schore (1991), el nadó és una “criatura subcortical… que manca dels medis necessaris per a la modulació de la conducta, modulació que es portada a la fi quan es dessenvolupen els centres corticals”.

ob_3d1368_neurona-espejo-01

Els nostres primers vincles amb els cuidadors principals estebleixen certes vies neuronals i formen impremtes en el nostre sistema nerviós, (especialment en el cerebel límbic). Aquestes memòries que estan lligades a estratègies de supervivencia en el nadó i el nen  per sentir-se segur, condicionen la nostra forma de vincular-nos amb les persones en el present.

L’objectiu d’aquest curs és descubrir el nostre estil personal de vinculació i practicar amb principis què donen suport a canvis profunds de memòries que ens limiten. S’estableixen noves vies neuronals amb exercicis pràctics en un entorn segur e integrador. I també com a terapeutes ens donarà informació per reconèixer i donar suport a canvis en els nostres clients sobre aquesta temàtica.

 

Amb Cristina Ratti i Sarjan, Surya Nolla

Descompte: 5% pels socis de l’Asociación Española de Terapia Biodinámica Craneosacral .

Lloc: Instituto Español de Biodinámica Craneosacral

Informació i inscripcions:

Cristina Ratti:

Telf.: 678454931
e-mail: cristinaratti0@gmail.com

Sol: Telf.:  616344267
e-mail: solguillen@hotmail.com